Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uniwersytet – Wspólnota dialogu

Uniwersytet – Wspólnota dialogu

Poniższy program został w zasadniczej części zapisany zanim wszyscy zdaliśmy sobie sprawę ze skali epidemii, która dotknęła współczesny świat. Teraz, w pierwszych dniach kwietnia 2020 r., jestem przekonany, że pierwszym i najważniejszym zadaniem nowego rektora będzie - w trudnej do przewidzenia przyszłości wyznaczonej przez epidemię koronawirusa COVID-19 - sprawne zorganizowanie pracy Uczelni, zarówno w sferze badań, dydaktyki, jak i współpracy z otoczeniem. Choć trudno przewidzieć dziś rozmiary tej tragedii dla świata, Polski i Uniwersytetu Jagiellońskiego - to jednak musimy z niej wyciągnąć wnioski na przyszłość, nie tylko jako państwo, ale także jako najstarsza w Polsce Uczelnia. W tych trudnych chwilach bezpieczeństwo studentów, doktorantów i wszystkich pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości pracy, musi być priorytetem Uczelni.

Przedstawiony program ma swoją kompozycję: kolejne punkty prowadzą do najważniejszego zadania, jakim jest wypracowanie strategii rozwoju UJ nie tylko na lata 2020-2024, ale na kilkanaście najbliższych lat.

Przesłaniem dla każdego kolejnego rektora naszej Uczelni powinny być słowa zawarte w preambule Statutu:

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI – Alma Mater Iagellonica – założony przez Kazimierza Wielkiego, za sprawą Królowej Jadwigi odnowiony przez Władysława Jagiełłę, kontynuuje swoje wielowiekowe dziedzictwo w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych, poszukiwanie prawdy i jej głoszenie w poczuciu odpowiedzialności moralnej wobec Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej.

a w szczególności zasada „PLUS RATIO QUAM VIS”.

Autor zdjęcia: Janusz Smulski

Pliki do pobrania
pdf
Program wyborczy